Uw rechten als betrokkene – Huisartsenpraktijk De Brink – Wezep

Kiezen voor de juiste zorg

 

Vrijdag 21 april a.s. had Aline haar laatste werkdag op de praktijk.

Zij gaat genieten van meer vrije tijd!

Wij bedanken Aline voor al haar inzet en betrokkenheid met u en ons.

APP MedGemak

  

 

Terug naar overzicht

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn;
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken aan de praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Publicatiedatum: 01-06-2021