Praktijknieuws – Huisartsenpraktijk De Brink – Wezep

Welkom bij huisartsenpraktijk de Brink. 
U vindt hier alle informatie over onze praktijk: wie is wie, onze openingstijden, onze bereikbaarheid, veel gestelde vragen en ander gezondheidsnieuws.

Praktijkfolder downloaden

De receptenlijn verdwijnt
Het is vanaf heden niet meer mogelijk om de receptenlijn in te spreken.
Vanuit zowel de huisarts al de apotheek is er hard gewerkt om waar mogelijk zoveel mogelijk patiënten op te nemen in de automatische herhaalservice. De recepten in de automatische herhaalservice worden periodiek door uw huisarts gecontroleerd.

U kunt uw medicatie die niet in de automatische herhaalservice zit herhalen via de assistente, online via bijvoorbeeld Mijngezondheid.net de MedGemak app of het portaal van uw apotheek. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de assistente. Vooral voor medicatie die u niet chronisch gebruikt vinden wij het prettig u te spreken alvorens wij het recept herhalen.

Wij snappen dat dit voor sommige even wennen is. Bij vragen hierover mag u altijd contact opnemen met de assistente.

APP MedGemak
Via de app MedGemak of Mijngezondheid.net kunt u online veel zaken regelen.  Klik op de afbeelding voor meer informatie.

 

 

Praktijknieuws

De receptenlijn verdwijnt

Publicatiedatum: 27-03-2024

Het is vanaf heden niet meer mogelijk om de receptenlijn in te spreken.
Vanuit zowel de huisarts al de apotheek is er hard gewerkt om waar mogelijk zoveel mogelijk patiënten op te nemen in de automatische herhaalservice. De recepten in de automatische herhaalservice worden periodiek door uw huisarts gecontroleerd. U kunt ...

Lees verder over 'De receptenlijn verdwijnt'

Het elektronisch patiëntendossier ( EPD)

Publicatiedatum: 21-03-2024

Het elektronisch patiëntendossier ( EPD)
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Huisartsenpraktijk de Brink is gekoppeld aan het EPD van de Medrie Huisartsenposten (HAP).
Als u buiten openingstijden van Huisartsenpraktijk de Brink contact opneemt met de Huisartsenpost, kunnen de waarnemende medewerkers die betrokken zijn bij uw gesprek of bezoek uw actuele medische ...

Lees verder over 'Het elektronisch patiëntendossier ( EPD)'

Trots op onze NHG- hercertificering voor 3 jaar

Publicatiedatum: 09-02-2024

Donderdag 7 december hebben we de auditor van NHG Praktijk Accreditering b.v. op bezoek gehad. Met het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering geven wij u het vertrouwen dat onze zorg aan u verantwoord is. Iedere praktijk is anders, iedere patiëntenpopulatie is anders, dat vraagt om maatwerk.  De normen bieden ruimte om op (onze) eigen ...

Lees verder over 'Trots op onze NHG- hercertificering voor 3 jaar'

Praktijk gesloten voor nieuwe patiënten

Publicatiedatum: 01-06-2021

Per 1-12-2020 is onze praktijk gesloten voor nieuwe patiënten. De groei van onze praktijk en de toenemende zorgvraag hebben ons genoodzaakt dit besluit te nemen. In het geval van gezinsuitbreiding van een reeds ingeschreven gezin (baby geboren, nieuwe partner) is inschrijving wel mogelijk. Overlegt u hiervoor met onze assistente.

Lees verder over 'Praktijk gesloten voor nieuwe patiënten'

Huisarts in opleiding

Publicatiedatum: 01-06-2021

Vanaf september 2020 komt u in onze praktijk een huisarts in opleiding tegen. De huisarts in opleiding is een afgestudeerde arts, vaak al met de nodige werkervaring als arts, die tijdens zijn of haar specialisatie als huisarts een jaar lang in onze praktijk werkt. Hierbij wordt er dagelijks begeleid door dokter ...

Lees verder over 'Huisarts in opleiding'

Zorg dat u in de juiste praktijk plaatsneemt!

Publicatiedatum: 01-06-2021

Naast onze praktijk is het gebouw van Praktijk Veldweg gereed gekomen. Eén locatie, twee verschillende huisartsen praktijken. Zorg ervoor dat u in de juiste wachtkamer gaat zitten. Wij blijven op onze vertrouwde plek Verlengde Meidoornstraat 11, waar u al bijna 10 jaar terecht kunt. Dit is het linkse gebouw, waar ook ...

Lees verder over 'Zorg dat u in de juiste praktijk plaatsneemt!'

Wondzorg vanuit ziekenhuis naar huisartsenpraktijk

Publicatiedatum: 01-06-2021

Sinds kort kunt u bij ons ook terecht voor gespecialiseerde wondzorg. Gezamenlijk met thuiszorg organisatie Quality zorg en de Wondpoli van het Isala ziekenhuis leveren wij zorg dicht bij huis in uw eigen huisartsenpraktijk of zonodig aan huis. Mw. Suzanne Volkerink, verpleegkundig specialist wondzorg, zal iedere vrijdag aanwezig zijn in de ...

Lees verder over 'Wondzorg vanuit ziekenhuis naar huisartsenpraktijk'

Privacy wet (AVG) en privacy regeling

Publicatiedatum: 01-06-2021

De privacy-wetgeving is in heel Europa veranderd. In Nederland gaat het om de wet AVG. In onze huisartsenpraktijk gaan wij dagelijks om met vertrouwelijke gegevens. Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. Al onze medewerkers zijn hierin geschoold en iedereen is gebonden aan het medisch ...

Lees verder over 'Privacy wet (AVG) en privacy regeling'

Betere communicatie rondom kwetsbare ouderen met OZO verbindzorg

Publicatiedatum: 01-06-2021

OZO verbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. Alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) die betrokken zijn bij de zorg en het welzijn van een cliënt worden samengebracht. Er vormt zich een netwerk rondom de cliënt, waarbij de cliënt bepaalt wie er mee doet. Alle partijen zijn zo beter op ...

Lees verder over 'Betere communicatie rondom kwetsbare ouderen met OZO verbindzorg'

Wanneer krijgt u antwoord op uw vragen?

Publicatiedatum: 01-06-2021

Vragen die na 11.30 uur aan de assistente worden gesteld, worden de volgende dag door de assistente en de huisarts beantwoord. Wij verzoeken u dan ook om pas de volgende werkdag, na 13.30 uur hiervoor terug te bellen.  Met uitzondering van vragen die we als spoedeisend beoordelen. Wist u dat u ...

Lees verder over 'Wanneer krijgt u antwoord op uw vragen?'

Algemeen

Publicatiedatum: 01-06-2021

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. ...

Lees verder over 'Algemeen'

Onze praktijk

Publicatiedatum: 01-06-2021

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting ...

Lees verder over 'Onze praktijk'

De plichten van Huisartsenpraktijk De Brink

Publicatiedatum: 01-06-2021

Huisartsenpraktijk De Brink is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ...

Lees verder over 'De plichten van Huisartsenpraktijk De Brink'

Uw rechten als betrokkene

Publicatiedatum: 01-06-2021

U heeft de volgende rechten: Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden; Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad); Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht ...

Lees verder over 'Uw rechten als betrokkene'

Gegevens patiënt

Publicatiedatum: 01-06-2021

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, ...

Lees verder over 'Gegevens patiënt'

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Publicatiedatum: 01-06-2021

De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Brink hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de ...

Lees verder over 'Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden'

Uitwisseling gegevens

Publicatiedatum: 01-06-2021

Huisartsenpraktijk De Brink wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost. Bent u ’s avonds of in het weekend op de huisartsenpost geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de ...

Lees verder over 'Uitwisseling gegevens'

Overdracht van uw dossier

Publicatiedatum: 01-06-2021

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ...

Lees verder over 'Overdracht van uw dossier'

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op de website

Publicatiedatum: 01-06-2021

Huisartsenpraktijk De Brink maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. ...

Lees verder over 'Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op de website'

Vraag of klacht

Publicatiedatum: 01-06-2021

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Huisartsenpraktijk De Brink wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen ...

Lees verder over 'Vraag of klacht'