Afspraken – Huisartsenpraktijk De Brink – Wezep

Huisartsenpraktijk de Brink

Welkom op onze website!

U kunt hier terecht voor praktijkinformatie en nieuwsberichten.

VANAF HEDEN VERZOEKEN WIJ U OM BIJ HET BETREDEN VAN DE PRAKTIJK WEER EEN MONDKAPJE TE DRAGEN, ALVAST BEDANKT!

Hoe we samen Corona klein krijgen? Bekijk het filmpje in de link, met enkele bekenden uit de gemeente Oldebroek, waaronder Hilbert Kraaij. De link: https://www.youtube.com/watch?v=yddhKVQ1OTY&t=1s

Afgelopen donderdag 25 november gaven wij onze griepvaccinaties.
Heeft u dit moment gemist of  heeft u er niet 1 kunnen krijgen?
De inhaaldatum is op donderdag 9 december a.s. van 17.00 - 18.00 uur. Dit gebeurt op de praktijk!

Bij uw komst graag een mondkapje dragen. Blijf thuis als u 1 of meerdere van deze klachten heeft: verkoudheid, keelpijn, koorts, niezen, hoesten, opeens moe, niet meer ruiken of proeven.

Houdt 1,5 meter afstand van anderen.
Neem uw oproepbrief mee.
Draag kleding waarbij u gemakkelijk uw bovenarm vrij kan maken.

Mocht u niet in staat zijn om naar de praktijk te komen, wilt u dan even bellen? Wij kunnen dan op een ander moment bij u aan huis de prik komen geven.

Zie voor meer informatie over de griep- en/of pneumokokkenvaccinatie het kopje "Nieuws".

Afspraken

Om een afspraak te maken belt u met onze assistente via tel 038 – 376 12 07, optie 3.

De assistente zal u vragen naar de reden van uw komst. Zo kan zij inschatten op welke termijn u gezien moet worden. Ook zorgt dit voor een zo goed mogelijke planning van het spreekuur. Soms kan de assistente u al voldoende helpen met een advies; hiervoor is zij opgeleid.
U kunt erop rekenen dat de assistente net zo zorgvuldig omgaat met uw medische gegevens als de arts. Zij valt onder het beroepsgeheim van de arts.

Voor een goed verloop van het spreekuur verzoeken wij u niet meer dan één klacht tegelijk te bespreken. Mocht u toch meerdere klachten hebben, geef dit dan tevoren aan bij de assistente. Zij kan dan vast inschatten of een langere  afspraak nodig is. De arts bekijkt in zo’n geval samen met u of er voldoende tijd is om alles zorgvuldig te  bespreken, of dat er een vervolg afspraak gemaakt moet worden.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is naar de praktijk te komen doordat u ernstig ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent, kan de huisarts u thuis bezoeken.
Graag vóór 10.00 uur een huisbezoek aanvragen bij de assistente.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek noodzakelijk is. Onderzoeken en behandelingen zijn beter en gemakkelijker op de praktijk uit te voeren.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd hebben of niet beschikken over vervoer om naar de praktijk te komen.

Stelt u prijs op een huisbezoek of contact na ontslag uit het ziekenhuis, dan verzoeken wij u dit zelf aan ons te laten weten.